Društvo KONČAR – Metalne konstrukcije (KMK) nastavilo je suradnju sa austrijskim proizvođačem opreme za hidroelektrane, tvrtkom Geppert. Opseg isporuke je ulazni cjevovod mase 6t, spiralni cjevovod mase 8t, kućište Pelton turbine mase 6t i veliko oklopno kućište mase 8t, sve do kraja 2021. godine. Svaki dio ovog projekta zahtjevan je na svoj način (zavarivanje, strojna obrada, zaštita protiv korozije), a zajednički su im strogi zahtjevi na polazni materijal (Z35 probe, ispitivanje homogenosti svake ploče, minimalna dozvoljena udarna žilavost ploča iznad 70J). Nakon svakog koraka proizvodnog procesa, kupac i predstavnik krajnjeg kupca prisustvuju na preuzimanju (NDT nakon zavarivanja, tlačna proba, NDT nakon tlačne probe, inspekcija nakon pjeskarenja i završna inspekcija nakon antikorozivne zaštite). Za oba cjevovoda, nakon zavarivanja i NDT ispitivanja, potrebno je provesti i tlačne probe na tlakovima i do 60 bara. Za ulazni cjevovod tlačna proba je uspješno završena, također i svi ostali koraci proizvodnog procesa, te je cjevovod uspješno i u roku isporučen kupcu.

Trenutno radimo na novom projektu „Fiorentina“ s kojim su ugovorena dva kućišta i dva spiralna cjevovoda. U planu za iduću godinu nastavak uspješne suradnje i isporuka približno 100t dijelova za Geppert.