Krajem kolovoza Društvo KONČAR – Metalne konstrukcije (KMK) isporučilo je jedno od većih kućišta statora do sada. Radi se o kućištu statora hidrogeneratora za sestrinjsku tvrtku Končar Generatori i motori, koje je otpremljeno direktno iz KMK na gradilište u Francusku. Masa kućišta iznosi 27,8 tona, dok je promjer kućišta 7,6 metara.

Kućište je rađeno iz dva dijela te je kao takvo i transportirano na gradilište gdje je naknadno spajano preko spojnih ploča. Opseg posla kao i inače podrazumijevao je kompletnu izradu od početka do kraja. Kao prvi korak uslijedila je naravno kalkulacija i nabava materijala, nakon čega je materijal izrezan u obliku pozicija potrebnih za sastav. Nakon rezanja je odrađen sastav i kompletno zavarivanje. Kućište je prelakirano u temeljni sloj i prebačeno na okretni stol CNC obradnog centra Schiess Vertimaster. S obzirom na dimenzije i kompleksnost strojne obrade, prvotno su obrađivane svaka polutka zasebno te je nakon toga kućište spojeno kako bi se mogla odraditi finalna strojna obrada. Nakon uspješne strojne obrade, kućište je ponovno rastavljeno te su se unutar njega zavarivale letve na koje će se kasnije slagati paket rotora. Zadnji korak bio je nanošenje finalnog premaza anti korozivne zaštite te otprema specijalnim transportom na gradilište.

I na ovom projektu kao i na ostalim, kupac je bio prisutan na inspekcijama koje su se odvijale sukladno s proizvodnim fazama. S obzirom na veličinu kućišta i njegovu namjenu, inspekcije su bile vrlo zahtijevne te su znale trajati i po 2-3 dana.

Projekt koji će zasigurno ostati u sjećanju svima koji su bili uključeni u sam proizvodni proces.