Transformatorski kotlovi

Končar – Metalne konstrukcije d.o.o. proizvode transformatorske kotlove za energetske transformatore i lokomotivske transformatore od čelika ili aluminija.
Pored konstrukcijskog čelika i aluminija u proizvodnji transformatora koriste se sitnozrnati čelici, nemagnetski materijali i bakar.
Svi navedeni materijali uspješno se zavaruju postupcima REL, MAG, MIG, TIG i EPP.
Nakon zavarivanja vrši se ispitivanje nepropusnosti tlačnom probom i provjera zavara NDT metodama.
Prije pjeskarenja vrši se funkcionalno i dimenzionalno ispitivanje kroz probnu montažu kompletnog kotla.

Reference

Končar Power Transformers
SIEMENS AG Transformers
SMIT Transformers
KONČAR D&St
GE Grid solutions
CG